Leksikon / T - U - V - W

T - U - V - W

Terminal :

 
Thiele / Small Parameter : Betingede driver-data* for beregning af højttalerkabinetters volumen.  
*)    Resonasfrekvens (fs) i  fri luft   -   Ækvivalentvolumen (VAS)  -   Godhed (Qts)
 
Time Window :
 
Tovejs :
 
Transformator : Se induktion
 
Transistor :
 
Transmissionslinie-system :
 
Trevejs :
_________________________________________________________________
 
Triode : Se rør
_________________________________________________________________
 
Trådløs lyd : 

Nogle teknologier ved man ikke, at man har brug for, før de findes. Men når først de er der, klarer man sig ikke uden!

Det er absolut tilfældet med trådløse netværk og internettilslutninger, som har gjort det muligt at være tilsluttet hvor som helst når som helst. Teknologien har revolutioneret den måde, vi kommunikerer med omverdenen på – og har samtidig lagt grundlaget for en ny generation af trådløse gadgets, herunder tablets. Der sælges næppe et apparat i dag, som ikke kan kommunikere med netværk på en eller anden måde.

Den trådløse teknik har for længst også nået lydverdenen. Der findes i dag en mængde lydprodukter, som henter musikken direkte fra netværket og kan styres med tablet eller mobil. Men hvad er egentlig forskellene, og hvad bør man tænke på, før man køber et trådløst musikanlæg?

Hvad er trådløs lyd?

Trådløs lyd er kort fortalt overførsel af lydsignaler fra én enhed til en anden, også kaldet streaming. Musikken streames enten direkte fra internettet (via tjenester som WiMP, Spotify og Qobuz), fra en lokal harddisk med lagret musik eller fra tablet eller smartphone. Desuden kan de fleste trådløse musikafspillere også fjernstyres fra mobiltelefon eller tablet ved at downloade den rette applikation.

Fælles for alle trådløse anlæg er altså, at en eller anden del af lydoverførslen sker uden ledning. Det kan være streaming af musik fra netværket til anlægget, direkte til aktive højttalere eller en kombination. Hvilken løsning der passer bedst, kommer an på, hvor omfattende lydgengivelse du ønsker, og i hvor mange rum du ønsker at spille. Du kan købe en fritstående, komplet højttaler, et større multirumssystem eller en musikafspiller beregnet til at tilslutte dit eksisterende anlæg.

Lidt om teknikken

Uanset hvor revolutionerende det kan virke, så er trådløs lyd ikke noget nyt, men er baseret på den over hundrede år gamle radioteknik. Forskellen er, at trådløse netværk opererer på langt højere frekvenser end traditionel radio og bruger digitale signaler, som kan overføre store datamængder.

Wi-Fi

Wifi betyder faktisk ikke noget. Mange tror, at wifi står for ”wireless fidelity”, men det er forkert. Det var organisationen Wi-Fi Alliance, som i sin tid hyrede Interbrand til at finde på et godt navn.

Wifi er trådløst internet, som gør det muligt at være på internettet uden at tilslutte stik til computeren, mobiltelefonen eller tabletten.Det er en wifi-router, som sender det trådløse radiobølge signal ud. Routeren modtager internet fra din internetudbyder, hvorefter din wifi-router omdanner internettet til de her radiobølger, som den så sender ud. Hvis signalet når ud til dit device, så kan du uden besvær benytte internettet

• Wi-Fi bruger frekvensbåndet 2,4 GHz eller 5 GHz. Al information, hvad enten det er internet, musik, billeder eller styresignaler, streames digitalt over netværket som 0’er og 1-taller. For at de forskellige apparater skal kunne kommunikere med hinanden, må de tale samme sprog. Det sprog hedder Universal Plug and Play (UPnP), en international standardprotokol, som gør det muligt for to enheder at kommunikere med hinanden direkte over et netværk.

Hvad er så bedst – 2,4 GHz eller 5 GHz?

Det er svært at sige, hvilken frekvens der er bedst. Det afhænger nemlig af fx væggenes byggemateriale, afstanden til naboers wifi, og hvilken frekvens naboerne bruger.Tit er 5 GHz en god løsning, hvis man bor tæt på naboer i en boligblok, eller hvis der er mange andre trådløse netværk i området. Tricket med 5 GHz er, at du her vælger en anden frekvens end 90 % af de andre i området, der ofte vil bruge 2,4 GHz pr. automatik. Ulempen er, at wifi-signalet ikke kan nå så langt.

Wi-Fi Direct

• Trådløse produkter kræver sædvanligvis en separat trådløs router for at kommunikere med hinanden, men nu findes også teknologien Wi-Fi Direct, som lader kompatible enheder oprette deres eget lokale netværk og kommunikere direkte.

DLNA

• DLNA (Digital Living Network Alliance) er et internationalt samarbejde mellem producenterne inden for audio/videomarkedet. DLNA specificerer retningslinjer, som skal gøre det nemt for forskellige typer hjemme-elektronik som computere, håndholdte enheder og andet lyd- og billedudstyr at kommunikere med hinanden via UPnP.

Bluetooth

• Bluetooth er en trådløs teknologi, som opretter et personligt datanetværk mellem en eller flere enheder inden for en begrænset rækkevidde. Bluetooth er en veletableret standard, som understøttes af de fleste mobiltelefoner.

AirPlay

• Er Apples trådløse standard, der gør det muligt for en række lydprodukter at modtage streamet musik direkte fra Apple-produkter som iPod, iPhone og iPad over et netværk. Produkter, der understøtter AirPlay, kan også modtage musik direkte fra en computer med iTunes installeret.

NFC

• NFC (Near Field Communication) er en standard for smartphones og lignende enheder, som er en hurtig måde at aktivere direkte radiokommunikation via Bluetooth eller Wi-Fi på. Forbindelsen sker ved at holde enhederne i umiddelbar nærhed af hinanden. NFC er i færd med at brede sig til mange trådløse højttalere, hvor du kan få kontakt med mobilen ved ganske enkelt at holde den ind til højttaleren nogle sekunder.

Trådløs er ikke altid trådløs, - effektkrævende apparater kræver typisk tilslutning til lysnettet 230 V, - f.eks. aktive højttalere.

_________________________________________________________________

 
Trykkammer-system : Lukkede højttalerkabinetter (bør være 100% tætte) til bas og mellemtone.
Volumen-beregninger baseres på Thiele / Small parametre.
Systemet er mindre kritisk overfor divergerende Thiele / Small parametre og er principielt det system med den bedste transientrespons sammenlignet med øvrige systemer.
_________________________________________________________________
 
Tuner : Ofte anvendt betegnelse for radio (FM, AM, DAB) uden forstærker.
Tunere findes tillige som højfrekvensdel i TV.
 
__________________________________
 
 
VAS : Højttalermembrans eftergivenhed relateret til rumfanget der forskydes.
          Måles i liter.                                                                                                    
          Thiele / Small parameter der sammen men Qts og fs indgår i beregning af
          højttalerkabinets netto-rumfang.
 _______________________________________________________________________
 
Vent Mach : Betegnelse for luftens hastighed i refleksporte.
 
Virkningsgrad : En transducers effektivitet. Link: f.eks. en højttaler (flere normer).
 
Volt : Måleenhed for elektrisk spænding. Se Oms lov
 
__________________________________
 
 
WAF (Woman Acceptance Factor) : Begreb der bunder i den opfattelse, at mænd køber
elektronik ud fra tekniske specifikationer, mens kvinder vægter det æstetiske.
Nye begreber er i disse "ligestillingstider" ved at melde sig på banen, hvor man nu også taler om PAF (Partner Acceptance Factor) samt SAF (Spouse Acceptance Factor (homoseksuelle)).
Larry Greenhill var den første, der anvendte udtrykket WAF i en artikel om højttalere i Hi-fi-
magasinet "Stereophile" i 1983.
Udtrykket har iøvrigt værte kendt helt tilbage i 1950`erne.
 
Watt : Måleenhed for effekt. Se Ohms lov
 
Wi-Fi : Forkortelse af Wireless Fidelity, - betegnelse for trådløse datanet.
 
 
Woofer : Bashøjttaler
arne rodahl