Forside / Medlemmer / Jørgen Gylling / Nyt åbenbaffel-system

Nyt åbenbaffel-system

 
 
 
 
 
                     
 
                  Jørgen Gylling bygger nyt åbenbaffelsystem
                 med Arne Rodahl på sidelinien.
 
 
 
           THE MASTERPIECE 
                                 
                                     Åbenbaffelsystemet 
 
                                    Coaxialdriveren                                   
 
                                    Første etape: Udvikling
 
                           Anden etape: Finale med MiniDsp
 
 
                           
 
 
____________________________________________________________________
 
Åbenbaffel-systemts lyksaligheder og udfordringer
 
Efter omfattende forskning og udvikling af box-højttaleren SAT 1 kastede vi håndklædet i ringen. Konklusion var, at kabinettet tilføjede lydbilledet hørbare egensvingninger, der var umulige at neutralisere fuldstændigt.
 
Vibrationsmåling SAT 1
 
For år tilbage indledte Hifiakademiet udviklingen af åbenbaffel-systemer med udgangspunkt i et af højttaleres største problemer nemlig selve kabinettet.
 
                          SAT 1 med SEAS 15 cm coax
 
Ydermere fungerer den indespærrede luft i box-højttaleren som en ”fjeder” knyttet til membranen som en egentlig fjeder og faktisk virker som en mekanisk ”bremse”, der hæmmer membranens bevægelser og herved begrænser driverens dynamik og præcision.
Vi tog beslutningen simpelthen at fjerne kabinettet så kun baflen stod tilbage. Resultatet blev SAT 1X.
 
                   Læs her: SAT 1X
 
At fjerne kabinettet afsteddkommer imidlertid to udfordringer:
1)  Løsninger der kræver nogen ekspertise med hensyn til placering af åbenbaffle-systemer, idet disse fungerer som dipoler, hvor lyden udstråles både forud og bagud.
 
 
2)  Løsninger til gengivelse af frekvenser under ca. 160 Hz (SAT 3X) - 250 Hz (SAT 1X)
Her fordres supplement med et separat bassystem med delefrekvensen nøje tilpasset til satelitterne.
 
 Coaxial-driveren det ultimative system
 
Med diskantelementet placeret i mellemtoneelementets midte sikres udstråling af alle frekvenser fra samme punkt (point source). Systemet resulterer i en homogen lydspredning i alle retninger såvel horisontalt som vertikalt.
 
                        
 
In 1988 udviklede SEAS og KEF på samme tid uden at kende hinandens udvikling af coaxialdrivere med diskantelementer med neodymiummagneter.
Systemet er senere patenteret.
       
 
            SEAS diskantdriver med neodymmagnet
 
____________________________________________________________________
 
                                      Første Etape
                                                     
                                                      Udvikling
              
                                   SAT 3X i støbeskeen
 
          
                      Baflerne er netop hjemkommet fra maleren.
                     
                 
                    Protype
 
 
                                   
 
 Prototype: Baffel mål 350 x 1220 x 50 mm
                  Vibrasionsdæmpet med bitumen
                  Refleksionsdæmpet med filt
                  Driver: SEAS 18 cm coaxial
                  Filter: Delefrekvens 2,1 KHz -18/12 dB
 
 
 Første måling: 1 meter on axis / smoothing N= 3 / oktav
                          Frekvensrespons +/- 2 dB:  160 Hz - 21.000 Hz
                          Roll-off: 160 Hz - 15 dB/oktav
 
__________________________________________________________________________
 
                           SEAS King Coax
 
This driver features a low-mass, surface-treated aluminium/magnesium alloy cone which behaves like a piston throughout the audible frequency range, without any sign of midrange resonances.
 
The coaxially mounted aluminium/magnesium alloy dome tweeter has a low resonance frequency, and integrates with the cone driver to form a point source.
 
The cone profile has been carefully designed to optimally load the tweeter’s radiation. A completely new rubber surround reduces resonances and prevents surround break up in the midrange band. The surround’s small inverted roll, combined with a profile that follows the shape of the cone, results in almost total elimination of diffraction effects on the tweeter’s output.
 
The powerful neodymium magnet system, with its small profile and optimal shape, results in high midrange sensitivity with minimal back wave reflections. Heavy copper rings mounted above and below the T-shaped pole piece reduce nonlinear and modulation distortion and increase overload margin. The crown-shaped copper tweeter support ring eliminates any resonance coming from the cavity between the tweeter body and midrange voice coil former.
 
All of these features work together to provide a smooth and well behaved off-axis response throughout the entire operating range
 
 
                
 _______________________________________________________________________
 
Lytterummets akustik dikterer højttalernes placering relateret til rum og lyttepositionen.
 
                              
 
                                   Potentielle stående bølger (Mørke felter)
 
 
Utallige målinger og lyttetest i Jørgen Gyllings lytterum peger på, at optimal placering af subwooferen er samme position som satellitterne.
 
Det medfører at subwooferen SUB 3X designes som en art sokkel til SAT 3X.
 
                                                                  
______________________________________________________________________________
 
Udvikling af SUB 3X i støbeskeeen.
 
SUB 3 er en videreudvikling af den tidligere SUB 1 X og har tilopgave, at gengive frekvensområdet under 160 Hz.
 
   
                                                              
 
   
 
                                         Snedkerarbejdet er fuldendt.
 
 
                                
 
                                 Maleprocessen er indledt
 
                                 
 
                                 Det malede kabinet prøvesamlet uden drivere
 
                                 
                                 
                                                            
 
                                 
                                        Afstivning og bitumen dæmpemateriale
 
 
                                
 
                                         Montage af gevindstænger og kabler
 
 
                                
                                                            Vagtskifte
 
 __________________________________________________________________
 
                 Det færdige system,- første udgave
 
 
                                            
 
 
 
 
 
                        Frekvensrespons målt i sweet spot med DSPeaker 8033.
 
Udfasningen ved 60 Hz tilskrives rummets konditioner og kan ikke udlignes med den anvendte DSP.
 
Korrektioner foretages efterfølgende med MiniDsp (se næste afsnit)
 
____________________________________________________________________
 
 
                                           Anden etape
                                                             
                                              Finale med MiniDsp
              
                                Akustisk tilpasning til lytterum med MiniDSP
 
                                                     
                                             Links:
 
                                       MiniDsp manual
 
                                Poul-Erik Almsøe: I musikkens tjeneste
 
                                             Lytterummets puslespil
 
                                                  
               
 
 
                                  SAT 3 / SUB 3 room-respons i sweet spot
 
                                                   
 
    
arne rodahl