Leksikon / K - L

K - L

 

 

 

Kabinetrumfang :
____________________________________________________________________
 
Kapacitet : Se kondensator
____________________________________________________________________
 
Karbon :
____________________________________________________________________
 
Katode : Negativ elektrode i rør  (se rør)
____________________________________________________________________
 
Kevlar :
 
_________________________________________________________________________
 
Klasse A, AB, D og T forstærkere :
 
Klasse A - Forstærkerens effektforbrug er konstant og uafhængig af hvor megen effekt der afgives til belastningen. Det er ikke muligt at opnå større virkningsgrad end 50 %, og det er kun ved afgivelse af maksimal effekt at denne grænse opnås, så en 50 W forstærker vil have et konstant effektforbrug på mindst 100 W. Der er to undergrupper: En single ended klasse A forstærker, der var populær med de tidlige rørforstærkere, har en enkelt aktiv komponent i udgangen og virkningsgraden kan maksimalt nå op på 25 %. En push-pull klasse A forstærker har to aktive komponenter i udgange og kan nå en virkningsgrad på 50 %. Effektforbruget er konstant for den første undergruppe hvorimod det for den anden undergruppe skal integreres over tid for at være konstant. De aktive komponenter (rør eller transistorer) arbejder udelukkende i deres lineære område og klasse A er derfor oftest synonym med høj signalkvalitet. Det store statiske effekttab medfører krav om køling af udgangstrinnet, oftest med store arealer afsat til køleprofiler, og undertiden med forceret køling.
 
Klasse AB - Forstærkerens effektforbrug er proportional med den afgivne effekt og designet kræver normalt anvendelse af komplementære transistorer i push-pull kobling, selv om klasse B kan konstrueres uden brug af komplementære komponenter, for eksempel ved brug af en transformator i udgangen. Med komplementære komponenter benyttes transistorer med to polariteter, eksempelvis NPN og PNP for bipolære transistorer eller P og N kanal for MOSFET transistorer. Virkningsgraden kan blive højere end klasse A (op til 78 %), men det er især det lavere gennemsnitlige effektforbrug der er interessant. De aktive komponenter er kun aktive i henholdsvis den positive eller negative halvperiode af signalet, så der skal tages hensyn til overgangen mellem de to polariteter af signalet. Her ligger en af udfordringerne, for ved svage signaler bliver selv en lille ulinearitet betydelig (se harmonisk forvrængning). Hvis designet ikke er vellykket bliver resultatet hørbar crossover-forvrængning, som er meget trættende at lytte til. Det er derfor normalt at indføre en bias af udgangstrinnet, så det ved lav udgangseffekt arbejder i klasse A og kun ved højt niveau glider over i klasse B; dette benævnes klasse AB.
 
Klasse D - En variant af klasse B, hvor de aktive komponenter skiftes til at lede 100 % eller slet ikke, og udgangssignalet skifter derfor mellem maksimalt positiv og maksimal negativ værdi ved en høj frekvens (100 kHz eller højere). Det egentlige udgangssignal (lavfrekvens) moduleres ind på det højfrekvente signal som variation af pulsbredden; det vil som et gennemsnit give det lavfrekvente udgangssignal, så konstruktionen behøver et lavpasfilter inden signalet føres ud til belastningen. Virkningsgraden kan nå tæt på 100 %, hvorfor kravet til køling er næsten elimineret.

De fleste klasse D forstærkere fra tidlige generationer lider af en "hård" klang i toppen. Det skyldes "Dead Time Distortion". Altså at den ene mosfet tænder nogle få nanosekunder efter den anden har slukket. Det gør man for at undgå "shoot through" hvor begge mosfet'er leder på samme tid, og dermed kortslutter strømforsyningen.

DTD kan ses på forvrængningskurven som en kraftig stigning i THD ved 5-7 kHz, hvilket giver den hårde klang. Det lyder i øvrigt meget som gammeldags crossover forvrængning.

Imidlertid er man nu ved at få så meget styr på timingen at selv de få nanosekunder kan fjernes, og man dermed ikke har nogen DTD. En kl. D forstærker skal helst have en helt jævn THD kurve, hen over frekvensområdet, ihvertfald op til 10 kHz. Det skyldes at forvrængningsprodukterne jo ligger 2-3 gange højere oppe, og dermed bevæger sig ud af det hørbare område.

De bedste nye kl. D forstærkere har typisk en forvrængning omkring 0,001-0,002%, altså lavere end nogle af de bedste kl. A forstærkere. Lyden er også ved at være mindst lige så god.

Abletec 2 x 90 Watt / 1 x 180 Watt RMS klasseD forstærker.

Virkningsgrad ca. 85%. Tilsluttes direkte til 230 Volt.

 

Klasse -T

Amplifier with a switching (class-D) audio amplifier, and Class T is a registered trademark for Tripath's amplifier technologies (patent filed on Jun 20, 1996). Similar designs have now been widely adopted by different manufacturers.

It is an implementation of class-D amplifiers, but uses proprietary techniques to control the pulse width modulation to produce what is claimed to be better performance (e.g., lower noise, lower distortion, etc.) than other Class D amplifier designs.

Among the publicly disclosed differences is real time control of the switching frequency depending on the input signal and amplified output. One of the amplifiers, the TA2020, was named one of the twenty-five chips that 'shook the world" by the IEEE Spectrum magazine.

The control signals in class-T amplifiers may be computed using digital signal processing or fully analog techniques. Currently available implementations use a loop similar to a higher order Delta-Sigma (ΔΣ) (or sigma-delta) modulator, with an internal digital clock to control the sample comparator. The two key aspects of this topology are that (1), feedback is taken directly from the switching node rather than the filtered output, and (2), the higher order loop provides much higher loop gain at high audio frequencies than would be possible in a conventional single pole amplifier.

Despite Tripath's claimed increased performance at a price similar to class-D technology, financial difficulties caused Tripath to file for Chapter 11 bankruptcy protection on 8 February 2007. Tripath's stock and intellectual property were purchased later that year by Cirrus Logic.As of 2013 the Tripath based amps are still very popular, especially amongst the DIY audio fraternity as they are cheap to buy, have a reputation for good sound, and are often easy to upgrade with better quality components.

____________________________________________________________

 
Klipning :
____________________________________________________________
 
Kondensator :  
 
Strømmen fra en vekselstrømskilde skifter retning med en vis frekvens (regelmæssig hyppighed), så hvis man kobler en kondensator til vekselstrømskilden, vil strømkilden "pumpe" frie elektroner først fra den ene plade til den anden, og øjeblikket efter i den modsatte retning. Så i modsætning til situationen med jævnstrømskilden, bliver en vekselstrømskilde aldrig "færdig" med at fylde den ene og tømme den anden plade i kondensatoren for frie elektroner – selv om der hele tiden løber en vekselstrøm i kredsløbet.
Det viser sig at kondensatoren – overfor en vekselstrømskilde – udøver en slags modstand. Til højre er givet den formelle sammenhæng; reaktansen XC afhænger af to ting: Kondensatorens elektriske kapacitet C Vekselstrømmens frekvens f (det antal gange strømmen skifter retning pr. tidsenhed) Denne egenskab anvendes i analoge kredsløb til at filtrere og "sortere" et signal efter frekvenser.
Eksempler kan være et stereoanlægs knapper for bas og diskant; her anvendes en variabel modstand ("knappen") sammen med en kondensator til at forstærke eller dæmpe enten dybe eller høje toner (hhv. lave og høje frekvenser) mere eller mindre end andre toner/frekvenser, - eller i et højttalerdelefilter. 
 
                           
                                  kondensator equivalent diagram
________________________________________________________________________
 
 
 
                                   Kondensator-test
 
 
Why do capacitors sound different?
 
In the past capacitors were just capacitors and sound quality was determined by the dialectric material with polypropylene considered by many as "the best" seeing as this type of capacitor had the lowest losses. But technology of the 21st century has brought us new measuring techniques and insights and there seems to be more to it. We can now measure things that were not possible a few years ago. In a nut-shell: microphony is the keyword - the mechanical resonance, a key feature of audio capacitors. This is a physical deformation of the capacitor walls which occurs as a result of the audio signal passing through the component – much like an electrostatic speaker. This resonance is dependent on the size, shape, materials and manufacturing parameters of the capacitors. This effect has been known about for years as it plays a part in the impulse strength of capacitors. However, the effect has never been considered to be significant enough to affect a hi-fi system’s audio reproduction due to the low energy involved. For more indepth information read the Clarity Cap white paper on mechanical resonances inside capacitors. Another interesting article was written by Martin Colloms back in 1985 in which he tested several capacitors on their sonic differences. Also look at the equivalent circuit diagram of a capacitor, this also explains a lot. A capacitor is more than just capacitance C!
 
 
___________________________________________________________________
 
Konisk horn :
 
 
________________________________________________________________________
 
Kvartbølgehorn :
 

_________________________________________________________________________
 
 
 
LCR led :
 
Lineær :
 
Link :
_______________________________________________________________________
 
Linkwitz-Riley : Delefilter opkaldt efter konstruktørene. Filtret fungerer som 2. og 4. orden, hvor 2. ordens-filtret er foretrukket blandt kendere.
_________________________________________________________________________
 
Lobing : Se artikel
________________________________________________________________________
 
Log. sine sweep : Se PDF fil
________________________________________________________________________
 
Long term :
 
Long throw :
________________________________________________________________________
 
Loudness: Equal-loudness contour er betegnelsen for lydtryk ( dB SPL ) over et frekvens spektrum, som en lytter opfatter som en konstant lydstyrke, når det præsenteres med rene konstante toner.
Måleenhed for lydstyrkeniveauer læses i phon med henvisning til equal-loudness contours. Pr. definition siges at to sinus bølger med forskellige frekvenser, har equal-loudness niveau målt i PHONS hvis de opfattes som lige så højt som en gennemsnitlig hørelse (yngre person).
Equal-loudness contours er ofte benævnt "Fletcher-Munson" kurver, efter de tidligste forskere, men disse undersøgelser er blevet afløst og indarbejdet i nyere standarder. De endelige kurver er defineret i den internationale standard ISO 226:2003. 
 
                         
                             
 
     
_______________________________________________________________________
 
 
Lukket system:
 
Lydbølger :
 
Lydreflektion :
 
Lydsvingninger :
 
Lysserød støj :
 
Lyttetræthed :
arne rodahl