Artikler / Komplementær samspil

Komplementær samspil

                           
                          
 
                                           yin yang
 
Balancering mellem komplementære modsætninger  i den kinesiske filosofi Yin-yang taler man om at balancere "de komplementære modsætninger" og "vinde uden konflikt". Denne energi kaldes også "Syntese-energien", som forener modsætningernes par, og derved skaber harmoni.
 
Komplementære modsætninger er tilsyneladende konfliktende energier, men de er faktisk to nødvendige sider af samme sag. Det modsatte af en sandhed behøver ikke at være en usandhed, men kan være en anden dybsindig sandhed. Komplementære modsætninger er ikke kun to separate energier i modsætning til hinanden. De skaber og føder hinanden i en endeløs cyklus. De er ikke noget uden hinanden, for de er begge nødvendige og uundværlige. De er ikke kun hinandens modsætninger, men gør også hinanden komplette.
Værdien af komplementære modsætninger er, at vi lærer at anvende de naturlige energier i stedet for at kæmpe imod dem. Ved at skabe balance, undgår vi at se halvdelen af et system som godt og den anden del som dårlig.
Alle systemer indeholder naturligt både gode og dårlige aspekter. Vi kan ikke stoppe destruktion uden at stoppe skabelse. Vi kan ikke bevare status quo og stadig have mulighed for forbedring.
Dynamikken skabes ved at skifte frem og tilbage mellem energier. Vi har mulighed for at forstå denne dynamik, så vi ikke kæmper imod naturens kraft, men udnytter de muligheder, som skabes for os!
Således også samspillet mellem højttalerens lydudstråling og lytterummet.
Således også samspillet mellem frekvensbalancen og lytteren.
 
 
                  Det komplementære samspil
                                              
                                                     Akustik 
 
                      Intro
                           Absorbtion coeffiecients
                           Mounting and placement
                           RT 60 Cancelation how
                           RT 60 Cancelation spreadsheet
                           Recommended reverberation time
                           Appendix
                           References 
 
                           http://www.bobgolds.com/RT60/rt60.htm
 
 
 
 
                                           Højttaler / lytterum
 
Skræddersyede løsninger er uundgåelige, såfremt optimal frekvensbalance og dybdeperspektiv skal opnås.
Hifiakademiet har gennem en årrække researchet og eksperimenteret med højttalernes samspil med lytterummet baseret på næsten 40 års erfaring.
En væsentlig del af disse eksperimenter er foretaget i Poul-Erik Almsøe´s lytterum (P.E.)
Der er foretaget et utal af målinger, ommøbleringer af højttalere, højttalertyper samt lyttetest med nøje udvalgte musikeksempler, - hertil et hav af notater.
Facit på eksperimenterne udmunder i nedenstående højttalerplacering og sweet spot, - relateret til lytterummet.
Bemærk at sweet spot ikke er placeret i den traditionelle ligesidede trekant, men væsentlig tættere på højttalerlinien (C), - betegnet nærfeltplacering.
Nærfelt-placeringen af sweet spot giver en væsentlig kortere lytteafstand til højttalerne og øger samtidig afstanden relateret til lytterummets vægge. Herved reduceres lydniveauet i sweet spot fra refleksioner fra væggene. Refleksionerne ville ellers forstyrre gengivelsen af dybde-perspektivet.
Nærfeltplaceringen forudsætter anvendelse af koaxial-elementer for at undgå den akustiske lobing-effekt og opnåelse af optimal gengivelse af dybdeperspektiv.
 
                                                P.E. Lytterum
 
 
     
Lytterummets konditioner.
                                           
Rumfang: 92,2 m3
Efterklangstid: ca. 1 sek.
Absorption: medium
Stående bølger: Findes kun mellem lytterummets 4 parallelle vægflader.
                        Findes ikke mellem loft / gulv,der ikke er parallelle (loft er til kip).
 
Stående bølger i sweet sport (rødt felt) elimineres med roomadaption (DSP).
 
 
                                            Frekvensrespons
 
 
Målingen er foretaget med målemikrofon i sweet spot, relateret til satellitter 15 grader
off axis.
Grafisk udlæsning: 1/3 okt. smoothing.
Den opnåede frekvensrespons er bemærkelsesværdig, idet responsen er opnået i et ikke-anechoic rum.
 
 
                      Korte lydrefleksioner er de værste.
Lydrefleksioner fra vægge, gulv og loft er uundgåelige, men ikke alle refleksioner er lige generende.
De mest forstyrrende refleksioner (mellemtone og diskant) er dem, der ankommer til øret mellem 1 og 5 millisekunder efter originallyden.
Kommer refleksionen tidligere, opfattes den som værende sammenfaldende med originalsignalet, og kommer den senere end fem millisekunder efter, kan hjernen genkende den som et ekko og korrigere for den.
 
 
Da lyden bevæger sig med 340 meter i sekundet, svarer en forsinkelse på 1-5 millisekunder til afstanden fra 34 cm til 170 cm.
 
 
 
 
                   Sådan lyder systemet i sweet spot.
 
Vi opfatter "lyden" individuelt, her beskrives "lyden" af Poul-Erik Almsøe.
                            
                                           
 
Meget dynamisk – ufarvet og neutral – ingen resonanser –, med en passende, naturtro ” varme” og detailrigdom . Lyttetræthed forekommer aldrig – uanset musikform og styrke Imponerende styrke i bas-transienter . Kan for første gang gengive klaver uden ”fnidder” og med fuld styrke.(når indspildningen er i orden). 
 
 
_______________________________________________________________
 
 
                                   Frekvensbalance / Lytter
 
Hifi-entusiasters opfattelser af ”lyden” lige som vinkenderes opfattelse af ”smagen”, er individuelle.
Som udgangspunkt bør et hi-fi-systemet kunne gengive frekvensresponsen akustisk lineært i sweet spot.
Efterfølgende er frekvenslineariteten individuel og småkorrektioner måske ønskelige. Her kan man drage nytte af tonekontroller i forstærkeren. Hifiakademiet har bl.a. udført forsøg med TUBE-TECH shelving filter.
 
 
 
 
 
HLT2A - New TUBE-TECH EQ
 
The TUBE-TECH HLT 2A is an all-new kind of EQ, combining Hi and Lo shelving with a midrange T- control, that bends the whole frequency spectrum up or down around a selectable midrange frequency. (It's is the first time this combination of filters has been designed in the analogue domain.)
 
Technical: HLT 2A is a stereo unit, featuring low and high shelving filters and a T - control bend filter. The shelving filters are designed around a high gain tube amplifier, and the T- filter is a passive filter placed after the shelving filters and the output amplifier. All three sections are supplied with a bypass switch. In addition to these controls the HLT 2A features Hi and Lo filters + an overall bypass switch. So how does it sound? The TUBE-TECH HLT 2A marks a different approach to EQ'ing. It is a very powerful overall shaping EQ, yet extremely simple to operate.
To put it simply, the HLT2A will yield good results for basically any material and application, ranging from the demanding mastering engineer to the sound quality hungry project studio owner.
The combination of Hi and Lo shelf and Lo/Mid frequency T just creates a ton of very nice EQ shaping possibilities!
Mastering Version Later in 2015 John G Petersen will do a mastering version of the HLT2A with stepped pots and a smaller and more detailed range for the shelf and T- filter eq.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________________________________
 
                                                    Højttalerne
                                                                                  
 
                                 
 
  
Satelliterne SAT-X
Tiden er inde til opdatering af Hifi Akademiets højttalersystem SAT-X. Den åbne baffel og SEAS koaxial-driveren er to af de centrale elementer i systemet og fortsætter, hvorimod det tredie element, delefilteret har fået en finpudsning.
 
Filtret i SAT-X har en hævning i område 400 - 700 Hz på ca. 2 dB og en sænkning på ca 1,5 dB i området 3 - 4 Khz. Denne linearitet er konstrueret til gengivelse med en mindre loudness virkning.
 
Åben baffel højttalersystem er et væsenligt element, der indgår i løsningen af kabinethøjttalerens problemer med farvning af lydgengivelsen, idet kabinethøjttalerens kabinetsider altid vil bidrage med uønskede resonanser - dog mere eller mindre alt efter kabinettets konstruktion (udformning, vægtykkelse, indvendige afstivninger m.m.).
                                                           
 
                                                                   
            Kabinethøjttaler                                       SAT-X Åben baffel
 
 
 
                            
                                                      Koaxial-driver
 
SEAS Koaxial-driveren fungerer som "Point source", hvilket resulterer i optimal 3D gengivelse og homogen lydspredning uden akustisk lobing. Koaxial-driveren er forsynet med magnesiummembran, der er fuldstændig fri for "breakups", hvilket resulterer i en mellemtonegengivelse på high-end-niveau.
 
læse mere _______________________________________________________________________
 
             
 
                                  SAT-XM                                  
                        
 
 
                          
 
Det modificered filter i SAT-XM er korrektionskredsløb ændret, således at frekvensresponsen nu er lineær +/- 2 dB fra 300 - 18.000 Hz.
Det nye filter er tillige forsynet med en omskifter med en valgbar dæmpning på ca. 2 dB i området 2 - 4 Khz, således at en mindre loudness funktion er mulig.
Det nye filter har bibeholdt diskant-niveau-reguleringen i tre stillinger på 0 / + 2 dB / - 2 dB. 
                                              
 
Kondensatorene til diskant-sektionen er udskiftet til Mundorf EVO Oil resulterende i en mere nuanceret og "soft" gengivelse.
 
Data SAT-XM:
Systen: mellemtone-dipol, åbenbaffel
Driver: SEAS 15 cm koaxial
Mellemtone membran: Magnesium
Diskant: 1" dome, coatet silke-membran.
Power: 80 Watt RMS
Impedans: 4 Ohm
 
Frekvensrespons 1 meter / 15 grader off axis: 300Hz - 18.000Hz (+/- 2dB) Frekvensrespons med valgbar mellomtone-regulering: 0 dB / - 2 dB (2 KHz)
 
________________________________________________________________________
 
 
                                                       SUB-X
 
 
                    
 
 
              
 
                                    4 x SEAS 22 cm basdrivere
          
                               
 
 
           Nyt indgangstrin med buffer i Abletec forstærkerne.
 
                        
 
 
                       
 
Bufferen optimerer impedanstilpasningen mellem Abletec forstærker og DSP, ligesom indgangsfølsomheden er hævet.
 
                          
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
        Ny forbedret low-pass filtrering med ekstern digital filter.
 
                                            
 
Med Behringer CX 3400 PRO er der en trinløs variabel indstilling af delefrekvensen mellem 44 - 930 Hz, hvilket giver mulighed til at finde det optimale skæringspunkt med SAT-X.
Filtertypen er et Linkwitz-Riley med afskæring på 24 dB / okt.
Nedenstående måling viser en ideel symetrisk overgang til SAT-X og et jævnt fald af frekvensresponsen fra SUB-X fra 200 Hz.
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Problematisk DSP Bessel lowpass filter
 
Måling med det tidligere anvendte DSP- Bessel 12 dB / okt. low pass filter.
Der ses en problematisk afskæring fra 200 Hz, hvor et effektivt fald først sker over 500 Hz, hvilket foranlediger en meget stor og problematisk overlapning med SAT-X.
 
 
______________________________________________________________
 
Data SUB-X:
System: Dobbelt trykkammer, bokserkonfiguration, slot loaded.
Placering: Boundary
Drivere: 2 x SEAS 22 cm
Forstærker: Abletec, 180 Watt RMS, klasse D
DSP: DSpeaker 8033
 
Forstærker til satelliterne:
 
Nelson Audio Image Tube Amp.- monotrin – EL 34 – 70 W
 
 
 
 
 
Maj 2015, Arne Rodahl
 
arne rodahl