Artikler / Filosoferende Hi-Fi / Påvirker det visuelle vor nydelse af musikken ?

Påvirker det visuelle vor nydelse af musikken ?

 

Artikel d. 4. februar 2014 af Arne Rodahl

 

Hvor meget vil det visuelle, såvel ”in live” som det imaginære, påvirke vor opfattelse af musikken.

Når vi lytter til musik foran et par højttalere hjemme i vor stue, hvad sker der så i vor visuelle fantasi?

Lukker vi øjnene, vil hjernen så udelukke det visuelle og sætte det auditive i fokus relateret til visuelle fantasier ?

Eksempel: Hvordan vil vi imaginært fantasere visuelt to musikstykker spillet af Sol Gabetta.

Spiller hun musik i Mol er det så billedet øverst, der opstår i vor fantasi, - spiller hun musik i Dur, er det så billedet til nederst, der opstår i vor fantasi?

__________________________________________________________________________

 

               

 

Hjernescanning afslører, hvilken sang forsøgspersoner hører

3. februar 2014 - Kilde: Det Jyske Musikkonservatorium

Ved at aflæse hjerneaktiviteten kan hjerneforskere afkode, hvilket et stykket musik en forsøgsperson lytter til, skriver Det Jyske Musikkonservatorium i en pressemeddelelse.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem hjerneforskere fra Aarhus, Helsinki og Jyväskylä, og formålet er at finde frem til, hvordan hjernen reagerer på musik.

En række forsøgspersoner blev sat til at lytte til forskellige numre fra Beatles albummet Abbey Road, mens deres hjerner blev scannet.

Ved hjælp af computeralgoritmer, kunne forskerne uddrage store dele af musikken.

Efterfølgende var det muligt for forskerne at sammenligne hjerneaktiviteten hos næste forsøgsperson med aktiviteten hos den tidligere og på den måde afgøre, hvilket stykke musik den nye forsøgsperson lyttede til. Fordi hjerne reagerer ens på det samme stykke musik.

Forsøgene viste yderligere, at når musikken blev fulgt at tekst skiftede hjernens behandling af den musikalske del fra venstre til højre hjernehalvdel. Det hænger ifølge forskerne sammen med, at venstre hjernehalvdel står for sprogbehandlingen. Og når venstre hjernehalvdel har travlt med at behandle sproget, så må højre hjernehalvdel står for behandlingen af den musikalske del.

»Denne her forskning giver os en indsigt i, hvordan hjernen behandler musik under realistiske lyttebetingelser«, siger forskningsprofessor Peter Vuust i pressemeddelelsen, »og vil på den lange bane for eksempel kunne hjælpe os til at udvikle brugen af musik som sundhedsfremmende.«

__________________________________________________________________________

arne rodahl