Leksikon / G - H

G - H

 Graphene:

Videnskabsfolk over hele verden kæmper for at finde måder til at producere og anvende et nyt materiale, der er fleksibelt,strækbart, flere hundrede gange stærkere end stål og blot en atom tykt. Hvis det lykkes for dem, kunne graphene gå hen og transformere vores verden på måder lige så betydningsfulde som introduktionen af plast eller endda jern. Graphene: et ord der er værd at huske Et nyt materiale, der har eksisteret i mindre et årti kan indeholde de samme løfter som plast gjorde, da det blev opfundet, eller endda være i besiddelse af jerns forvandlingskraft, da det erstattede bronze som det metal, der blev brugt til at bygge nye civilisationer. Graphene blev opdaget så sent som i 2004, og videnskabsfolkene som isolerede det, modtog Nobelprisen i fysik i 2010. Nanomaterialet er en besættelse for videnskabsfolk, entreprenøer og high-tech-virksomheder over hele verden, takket være dets fantastiske egenskaber.

Hvad er graphene? Det er grundlæggende et lag carbon, der kun er en atom tykt. Det er blevet skønnet, at en stabel på 3 millioner ark graphene vil måle cirka 1 millimeter i tykkelsen. Det er strækbart og fleksibelt, men alligevel ekstremt hårdt, og det er flere hundrede gange stærkere end stål. Det har en god elektrisk ledeevne, og dets smeltepunkt ligger over 3.000 C. Produktionsindustrier arbejder på nuværende tidspunkt med nogle særdeles sofistikerede materialer, som f.eks. titaniumlegeringer, enkeltkrystal-materialer og kulfibre. Der forskes kontinuerligt i disse materialer for at opnå højere varmebestandighed, fleksibilitet og andre egenskaber. Hvis graphene kan leve op til sit tidlige løfte, kunne det markant fremme søgningen efter disse egenskaber. Det kunne bane vej for meget lettere, tyndere og stærkere konstruktioner, og kunne potentielt anvendes til alt fra superlette fly til afsaltningsanlæg og hyperhurtige computere. Graphene på markedet Indtil videre er materialet ekstremt dyrt at producere i andet end forskningsmængder, og der er endnu ikke kommet kommercielle produkter på markedet. Men virksomheder og nationer over hele verden investerer hudreder af millioner af dollars i forskning. Europakommissionen har gjort graphene til et specielt projekt og har ydet mere end 1 milliard US-dollars til at finansiere et årtis forskning og udvikling udført af ledende forskningsinstitutioner og store virksomheder i 17 lande i Europa. (http://www.graphene-flagship.eu) Tidskrævende proces Det kan tage årtier at integrere nye materialer i masseproduktion. Opfindelsen af kulfiber for eksempel, går et halvt århundrede tilbage. Rolls-Royce forcerede brugen af kulfiber i flymotorers kompressorblade i 1960´erne, men bladene viste sig sårbare over for sammenstød med fugle, og virksomhedens planer blev skrinlagt. De første bæredygtige, kommercielle graphene-produkter forventes at blive præsenteret i 2015. Det kan være elektroniske enheder fra IBM, Nokia eller Samsung, som er blandt de virksomheder, der konkurrerer om at blive den første på markedet. Hvis det lykkes for dem, ville det være et eksempel på en usædvanligt hurtig implementering fra en skelsættende opdagelse til markedet.

Seje materialer:

Titanium-legeringer er en blanding af titanium og andre kemiske elementer. De er stærke, har lav vægt og er modstandsdygtige over for korrosion og høje temperaturer. De er dyre at fremstille, hvilket begrænser deres anvendelse. De findes i enheder i fly, sportsvogne og militære applikationer, og bruges også til dentale og ortopædiske implantater. Enkeltkrystal-materialer har en kontinuerlig og ubrudt krystalstruktur uden korngrænser. Fraværet af defekter giver dem enestående egenskaber. De bruges til produktion af halvledere og i lasersigter af højstyrkematerialer med lav termisk krympning, som f.eks. turbineblade.

Varmebestandige superlegeringer, eller HRSA, er normalt materialer: baseret på nikkel, kobolt eller nikkel-jern. De er stærke og krymperesistente, har en god overfladestabilitet og er modstandsdygtige over for korrosion og oxidation. Det er også meget krævende materialer at bearbejde, og de bruges til flere komponenter i flymotorer, inklusive kompressoren, forbrændingssystem og turbine.

Graphene er det tyndeste, stærkeste og mest varmebestandige af alle materialer nævnt her, men det er stadig på laboratoriestadiet. Det er en form for carbon fremstillet af plane ark der er en atom tykt. Atomerne arrangeres i et bikageformet gitter. Industrier af alle slags håber, at dette materiale vil forbedre produkters performance radikalt.

 

 

Grundtone :  = grundfrekvens.
 
En tone er den menneskelige opfattelse af en lyds frekvens. Når toner sammensættes kaldes det musik. En tone består i musikalsk sammenhæng af en grundfrekvens og dens overtoner, hvis frekvens er (eller tilnærmet) heltalsmultiplum af grundtonen, dette giver til sammen tonens klang.
Toner frembringes for det meste som sang eller med et stemt instrument, der enten bliver påvirket af slag, luft eller gnidninger. En systematisk sammensætning af toner er en række nærliggende toner, der er opsat i skalaer. Det er definitionen på de toner musikerne skal holde sig indenfor, for at musikken skal lyde godt iflg. den musiske stil. Tonerne bliver gerne spillet med en tilhørende rytme.
En stamtone er en tone, der kan angives uden fortegn. Stamtonerne er c, d, e, f, g, a og h.
I den vestlige musik bruges 12 toner som grundtoner: C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, H.

Tonehøjden afhænger af svingningernes hastighed, frekvensen. Denne er et udtryk for antallet af svingninger pr. sekund. Jo højere frekvens bliver, desto højere bliver tonen. Ligger to toner en oktav fra hinanden, svinger den øverste tone præcis dobbelt så hurtigt som den nederste. Man således udregne de øvrige normaltoners rene stemning ud fra intervallernes proportioner. Den vestlige kammertone A4 har frekvensen 440 Hz, dvs. 440 svingninger pr. sekund.
 
                                                  
 
 
____________________________________
 
 
 
Headroom :
 
I digital og analog lyd svarer headroom til størrelsen, hvormed signalbehandlingen i et lydsystem kan overstige et afsat niveau, kendt som højest tilladte niveau PML (Permitted Maximum Level). Headroom kan opfattes som en sikkerhedszone, der tillader kortvarige lydtoppe at overstige PML uden at overskride signal mulighederne i et audio-system (digital klipning, for eksempel). Forskellige standardiseringsorganer anbefaler forskellige niveauer, som maksimalt tilladte niveau.
 
            
 
____________________________________________________________________________
 
 
Hi-Fi :
 
Helmholtz resonator :
 
Hornhøjttaler :
 
________________________________________________________________________
 
Hvid støj : Signal der i et konstant tidsforløb indeholder samtlige frekvenser i frekvensområdet 20 - 20.000 Hz med en lineær energifordeling.
Det beslægtede "Pink Noise" indeholder en ulineær energifordeling, der anvendes til målsystemerne Real Time Analyzer, Spectrum Analyzer og MLS.
 
________________________________________________________________________
 
Hz (Hertz) : Måleenhed for forsvingningstal eller frekvens.
 
________________________________________________________________________
 
Hyperbolsk horn :
 
 
arne rodahl