Leksikon / G - H

G - H

 

Grundtone :  = grundfrekvens.
 
En tone er den menneskelige opfattelse af en lyds frekvens. Når toner sammensættes kaldes det musik. En tone består i musikalsk sammenhæng af en grundfrekvens og dens overtoner, hvis frekvens er (eller tilnærmet) heltalsmultiplum af grundtonen, dette giver til sammen tonens klang.
Toner frembringes for det meste som sang eller med et stemt instrument, der enten bliver påvirket af slag, luft eller gnidninger. En systematisk sammensætning af toner er en række nærliggende toner, der er opsat i skalaer. Det er definitionen på de toner musikerne skal holde sig indenfor, for at musikken skal lyde godt iflg. den musiske stil. Tonerne bliver gerne spillet med en tilhørende rytme.
En stamtone er en tone, der kan angives uden fortegn. Stamtonerne er c, d, e, f, g, a og h.
I den vestlige musik bruges 12 toner som grundtoner: C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, H.

Tonehøjden afhænger af svingningernes hastighed, frekvensen. Denne er et udtryk for antallet af svingninger pr. sekund. Jo højere frekvens bliver, desto højere bliver tonen. Ligger to toner en oktav fra hinanden, svinger den øverste tone præcis dobbelt så hurtigt som den nederste. Man således udregne de øvrige normaltoners rene stemning ud fra intervallernes proportioner. Den vestlige kammertone A4 har frekvensen 440 Hz, dvs. 440 svingninger pr. sekund.
 
                                                  
 
 
____________________________________
 
 
 
Headroom :
 
I digital og analog lyd svarer headroom til størrelsen, hvormed signalbehandlingen i et lydsystem kan overstige et afsat niveau, kendt som højest tilladte niveau PML (Permitted Maximum Level). Headroom kan opfattes som en sikkerhedszone, der tillader kortvarige lydtoppe at overstige PML uden at overskride signal mulighederne i et audio-system (digital klipning, for eksempel). Forskellige standardiseringsorganer anbefaler forskellige niveauer, som maksimalt tilladte niveau.
 
            
 
____________________________________________________________________________
 
 
Hi-Fi :
 
Helmholtz resonator :
 
Hornhøjttaler :
 
________________________________________________________________________
 
Hvid støj : Signal der i et konstant tidsforløb indeholder samtlige frekvenser i frekvensområdet 20 - 20.000 Hz med en lineær energifordeling.
Det beslægtede "Pink Noise" indeholder en ulineær energifordeling, der anvendes til målsystemerne Real Time Analyzer, Spectrum Analyzer og MLS.
 
________________________________________________________________________
 
Hz (Hertz) : Måleenhed for forsvingningstal eller frekvens.
 
________________________________________________________________________
 
Hyperbolsk horn :