Forside / Medlemmer / Jørgen Gylling / Slip dine pickupper fri med "Zero Cap"

Slip dine pickupper fri med "Zero Cap"

 
 
 
 
Nedenstående PDF File omhandler gennemgang og beskrivelse af ”Zero Cap” (projektnavn).”Zero Cap” er en katodefølger konstrueret med røret ECC88/ PCC88.Katodefølgerens unikke egenskaber er yderligere udnyttet i en såkaldt ”guarded mode”(beskyttet)!
Vi har lavet projektet (det i filen beskrevne) til brug for guitarister, der måtte ønske et pickupsignal sendt frem til en effektpedal eller guitarforstærker, uden påvirkninger fra kapaciteten i guitarkablet, og med en optimal impedanstilpasning til forstærkerindgangen.”Zero Cap”- princippet eliminerer de fleste af de påvirkninger, pickupsignalet normalt udsættes for.
Vi påstår IKKE,at signalet på denne måde ”lyder bedre”, men vi hører og måler, at signalet indeholder betydeligt mere musikinformation i form af overtoner, dynamik og attack!Signalet fra pickupperne er upåvirket… så godt som!
Herefter kan signalet bruges direkte, eller behandles med tonekontroller eller med forskellige ”loads” og kondensatorer alt efter ønske.”Zero Cap” kan anvendes til mange andre opgaver indenfor lydreproduktion, også HiFi og måleteknik, hvor man har med højimpedansede signaler at gøre og ligeledes, når der er behov for optimal impedanstilpasning med minimal påvirkning fra kapaciteten i kablerne.
”Zero Cap” forvrænger ikke og forstærker ikke.Det kan i visse tilfælde lyde, som om der sker en forstærkning. Det opstår, når man undgår de begrænsende påvirkninger, signalet er udsat for uden brug af ”Zero Cap”.
Et guarded/ beskyttet signalkabel, bliver beskervet af Hewlet Pachard begyndelsen 1960´erne, så vidt vi kan spore.Vi kan ikke finde nogen, der har beskrevet ”Guarded Cabling” princippet til audio på det område, vi har gjort.
 
Tak til dem der har læst og kommenteret vor artikel.
Jørgen Gylling
 
 
arne rodahl