Leksikon / C - D

C - D

CD : Forkortelse af Compact Disc. Lysreflekterende rund metalplade indstøbt i plastik. Metalpladen reflekterer opbevarede digitale signaler (musik eller data) ved belysning fra en laser og aftastes under pladens rotation. De digitale musiksignaler omsættes i CD-afspilerens D/A konverter til analoge sigaler.
CD´en anvendes både som pre-indspillet medie med musik eller data, - eller som medie til egne indspilninger af musik eller data. (brænding)
Data (audio): 16 Bit / 44.100 samplefrekvens (Bit Rate 1.411 kbps)
________________________________________________________________
 
Centerhøjttaler : Højttaler der anvendes i surround systemer, ofte i forbindelse med TV, hvor den placeres midt imellem stereohøjttalerne.
Centerhøjttaleren bør klangmæssigt svare til stereohøjttalerne.
________________________________________________________________
 
Chebyshev : Delefilter opkaldt efter konstruktøren. Filtret er konstrueret med stejle flanker, hvilket kan være årsag til ripple (ringning ved kraftige impulser).
________________________________________________________________
 
Coaxialhøjttaler : Kombineret bas- og diskanthøjttaler, hvor diskantenheden er placeret fasemæssigt præcist i bashøjttalerens midte (der hvor støvhætten normalt sidder).
Systemet anvendes bl.a. i patenterede konstruktioner fra SEAS og KEF, der bl.a. anvendes som studiemonitorer.
             
                      
                                                                                                                                                
                                Princippet i SEAS og KEF  coaxial-drivere  
 
                           _______________________________                                            
 
 
                      En anderledes konstruktion : Tannoy Dual Concentric
 
    
 
                                                                                                     
                       ____________________________________
 
Andre  coaxial-konstruktioner findes som autohøjttalere.
 
________________________________________________________________
 
Coaxialkabel : Kabel hvor en enkelt midterleder er omsluttet af en skærm ofte udført som en flettet "strømpe".
Kablet anvendes hovedsaglig til antennekabler og lignende højfrekvente
signaloverførsler eksempelvis inden for digitale signaleroverførsler. 
________________________________________________________________
 
Coupled Cavity : - eller båndpas-system. 
To- eller trekammersystemer til subwoofere, hvor to-kammersystemet er de mest anvendte.
To-kammersystemet består af et trykkammerkabinet sammensat med et basreflekskabinet med en fælles væg, hvori én eller to bashøjtalerenheder er placeret.
Systemets akustiske output sker gennem basreflekskabinettets port.
    
                   
                    To-kammersystem med en enkelt basenhed.
 
                   
                    To-kammersystem med to basenheder resulterer i
                    et mindre kabinet end ved anvendelse af kun én
                    basenhed.
________________________________________________________________
 
 
Crossover region : - eller "Transition Region"
Område hvor overgangen omkring delefrekvensen i et højttalerdelefilter foregår. 
 
                                   
 
 
____________________________________
 
 
 
DAB : Digital Audio Broadcasting.
Fuld digitaliseret radio via jordbaseret sendernet. Modtagning med en DAB-radio.
________________________________________________________________
 
DAC : Digital / Analog Converter.
            
           Se artikel
________________________________________________________________
 
D´Appolito : Geometrisk løsningsmodel udviklet Joseph D`Appolito  til minimering af spredningsfejl (lobing-error) i en tovejs-højttalerkonstellasion med to identiske bas/mellemtone- og én diskant-driver.
 
                                                  
 
________________________________________________________________
 
DB :   Decibel: Forskellen på den kraftigste og svageste lyd menneskelig hørelse kan opfatte efter en lineær skala er 1.000.000.000.000 : 1.
Anvendelse af en logaritmisk skala er derfor mere overskuelig. Hertil kommer øret tilnærmet logaritmisk opfattelse af lydstyrken. Af disse grunde benytter man inden for akustikken den logaritmiske decibel-skala. (dB). 

Eksempelvis svarer en fordobling / halvering  til akustisk 6 dB eller elektrisk 3 dB.  

Måling af effekt.

(Effekt) P = U*I = R*I^2 =(U^2)/R

Måling af effekt i et akustisk system:

(Effekt) P = p*q = Ra*q^2 = (p^2)/Ra

hvor p er lydtrykket, Ra er den akustiske resistans og q er et udtryk for partikelhastigheden (q=u*S , hvor S er arealet, som der måles over)

I begge tilfælde er Effekten en funktion af en variabel i anden.

Som udgangspunkt defineres dB altid som en relativ skala (man kan kun tage logaritme af en dimensionsløs størrelse), så dB skalaen er normalt defineret som.

10*Log10(P1/P0), hvor P1 er den nye effekt og P0 er reference-effekten

Hvis P1=2*P0 fås 10*Log10(2), hvilket er en effektfordobling altid på 3dB.

Indsættes formlen med lydtrykket i dB definitionen fås efter lidt omstrukturering:10*Log10((p1/p0)^2) = 20*Log10(p1/p0)

Dermed ses at en fordobling af lydtrykket svarer til 20*Log10(2), som er ca. 6 altså er en fordobling af lydtrykket på ca. 6dB.

En fordobling af lydtrykket svarer dermed også til en 4-dobling af effekten, ligesom der gælder at en fordobling af spændingen i et elektrisk kredsløb giver en firedobling af effekten.

_________________________________________________________________________

 Decibel : Se DB

________________________________________________________________

Delefilter: Se Lyd & Højttalerbyg side 107

________________________________________________________________

Delta Mass : Målemetode anvendt i forbindelse med måling af Thiele / Small parametre. Se Lyd & Højttalerbyg side 155.
________________________________________________________________
 
Digital (audio) :
________________________________________________________________
 
Diffraktionstab : Se bafflestep.
________________________________________________________________
 
Diode:
 
Dipolar højttaler : Se artikel
 
Diskant :
 
Diskanthøjttaler :
________________________________________________________________
 
Dobbeltmembranet højttaler :
 
            
 
 
Fullrangehøjttaler med en ekstra diskantmembran påsvejset svingspolen.
Princippet yder typisk en ulineær frekvensrespons og anvendes ofte i hornsystemer.
Ikke at forveksle med coaxial-højttalere.
 
________________________________________________________________
 
Dobbeltsvingspole :
________________________________________________________________
 
Dometweeter : Diskanthøjttaler med domeformet membran.
________________________________________________________________
  
Dolby : Støjreduktionssystem til båndoptagere og radiofoni (FM). Systemet fungerer ved  ekspandering af høje frekvensers dynamik i indspilningsfasen og tilsvarende komprimering i afspilningsfasen. Herved forbedres signal/støjforholdet med ca. 10 dB. Systemet har således ingen indflydelse på frekvensresponsen.
Andre Dolby systemer: Dolby surround (Pro Logic, Pro Logic II, Prologic IIX,
Pro Logic IIZ.  Dolby 3D m.fl.. 
________________________________________________________________
 
Drifteffekt : Én af tre målemetoder for højttaleres virkningsgrad.
________________________________________________________________
 
DSP : Digital signal processor.
Eksempelvis DSPeaker Anti-Mode, der anvendes i forbindelse med subwoofere til "Roomadaption".
________________________________________________________________
 
D.U.T. : Device under test. Tilslutningsterminal på måleudstyr.
________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
arne rodahl